انجمن خیریه ی حامی رفاه آینده سازان

با هدف کمک به کودکان و دانش آموزان بی بضاعت و در آستانه ی ترک تحصیل

انجمن خیریه ی حامی رفاه آینده سازان

با هدف کمک به کودکان و دانش آموزان بی بضاعت و در آستانه ی ترک تحصیل

لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ...

موسسه خیریه ی "حامی رفاه آینده سازان"، در اواخر سال 1394 به طور غیر رسمی و به صورت هیات امنایی و با هدف شناسایی و حمایت کودکان کار و دانش آموزان بی بضاعت منطقه ی پیشین، تاسیس شد اما به سرعت دامنه ی فعالیت خود را در کل شهرستان سرباز گسترش داد.
موسسه از طریق شناسایی خیرین و سایر سازمان های خیریه و با جذب و ساماندهی کمک های آنها و همچنین از طریق پرداخت حق عضویت سالانه توسط اعضاء انجمن، و در آینده با ایجاد صندوق های خیریه در سطح شهرستان  به حمایت از کودکان مذکور می پردازد.


اعضای هیئت مدیره موسسه:

  • غلام رسول آبادیان (رئیس هیئت مدیره)
  • عبیدالله بایگان(نائب رئیس هیئت مدیره)
  • مسعود بلیدئی(خزانه دار)
  • مهرداد آبادیان(منشی)
  • فضل الحق بیدخ(عضو)
  • باقر بلیدئی(عضو علی البدل)


اعضای هیئت اجرایی موسسه:

  • حبیب الرحمن سپیدوست (مدیر عامل)
  • مسعود بلیدئی (مسئول روابط عمومی و تبلیغات موسسه) / شماره تماس: 8135 955 0915
  • مهرداد آبادیان (مسئول امور اداری و دفتری)
  • فضل الحق بیدخ(مسئول امور مددکاری و مشارکت های مردمی)/شماره تماس: 1030 994 0915اعضای هیئت امنای موسسه:

به زودی... و من الله التوفیق